Lokallagsstyrekurs 30.november 2022 i Alta

Velkommen til kurs i styrearbeid for lokallagene Kvænangen, Nordreisa, Tana og Vadsø

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Målsetninger for kurset:

  • At styret kjenner til de viktigste retningslinjer, vedtekter og politiske dokument som er rammene for arbeidet

  • At styret blir bevisst styrearbeidet og formen på styremøtene

  • At hele styret i større grad tar ansvarets drift og oppgaver knyttet til politikk, organisasjon, ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgte.