Tillitsvalgtopplæring (TV2) for nye arbeidsplasstillitsvalgte 13.-14.oktober

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
onsdag 13. okt. kl. 10:30 - torsdag 14. okt. kl. 15:30

Quality Hotel Saga

Richard Withs Plass 2, 9008 TROMSØ

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

30.09.2021

Merk at vi har satt opp tre identiske kurs og det er begrenset antall plasser på hvert kurs (først til mølla-prinsippet gjelder).

Du skal bare melde deg på ett av disse og avslå resten:

TV2: 13.-14. oktober i Tromsø

TV2: 27.-28. oktober i Alta

TV2: 17.-18. november i Alta

I TV2-KS begynner fordypningen i kjernetemaene i grunnopplæringen, men hele veien med et praktisk fokus på utfordringer arbeidsplasstillitsvalgte kan møte.

Som tillitsvalgt er du forpliktet til å gjennomføre tillitsvalgtopplæringen.

Målene for hvert kurs er delt opp etter de fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen.

For TV2 er det følgende mål:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet

- Vite mer hvordan godt klubbarbeid drives

Hovedavtalen, medbestemmelse

- Er trygg på arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i medbestemmelse og partssamarbeid

Lønns- og arbeidsvilkår

- Kjenner hovedtrekkene i Utdanningsforbundets politikk for lønns -og arbeidsvilkår

- Er bevisst på mulighetene til å påvirke innenfor rammene av lover, avtaler og Utdanningsforbundets politikk

Profesjonsbevissthet

- Forstår verdien av å bruke profesjonsperspektivet i arbeidet som arbeidsplass-tillitsvalgt i klubben og overfor arbeidsgiver

Kommunikasjonsferdigheter

- Har innsikt i Utdanningsforbundets kommunikasjonsplattform og hvordan de kommuniserer godt med medlemmer og ledere

- Har et bevisst forhold til kontakt med media og bruk av sosiale medier