Styre og hovedtillitsvalgte

Sør-Trøndelag

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Hans Johan Lieng

Leder
profileicon

Pål Heide Kielland

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Kristin Elvsveen Witry

Kontaktperson BHG
profileicon

Trond Preben Pettersen Uthus

Kontaktperson GSK
profileicon

Janne Helene Håkonsen

Kontaktperson VGO
profileicon

Annepetra Røkke Jenssen

Kontaktperson UH
profileicon

Toril Kuvene Skaret

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Agneta Amundsson

Medlem
profileicon

Janne Helene Håkonsen

Medlem
profileicon

Annepetra Røkke Jenssen

Medlem
profileicon

Toril Kuvene Skaret

Medlem
profileicon

Erling Elias Skjelstad

Medlem
profileicon

Trond Preben Pettersen Uthus

Medlem
profileicon

Ann Oline Vuttudal

Medlem
profileicon

Bjørn Wannebo

Medlem
profileicon

Kristin Elvsveen Witry

Medlem
profileicon

Jorid Oline Østvik

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Just Andreas Swensen

1. Varamedlem
profileicon

Hege Slørdahl

2. Varamedlem
profileicon

Tor-Eirik Solli

3. Varamedlem
profileicon

Hanne Woldmo

4. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ståle Pedersen Bonsaksen

HTV-KS-F
profileicon

Lars Haukø

HTV-KS-F
profileicon

Wenche Nygård

HTV-KS-F
profileicon

Erling Elias Skjelstad

HTV-KS-F
profileicon

Bjørn Tranås

HTV-KS-F