Videregående opplæring

Sør-Trøndelag

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag har ca. 1200 medlemmer som tilhører medlemsgruppen videregående opplæring.

På alle de videregående skolene i fylket har Utdanningsforbundet en tillitsvalgt som vil være din naturlige førstekontakt med oss som organisasjon.

Seksjon videregående opplæring ble av landsmøtet 2009 lagt ned for så å bli erstattet av kontaktforum for videregående opplæring/fagskole. Dette er forumet som i Utdanningsforbundets regi særlig skal interessere seg for, og ivareta saker som angår den videregående opplæringen og fagskolene.

På fylkesnivå har vi de hovedtillitsvalgte som i det daglige arbeid ofte er i kontakt både med plasstillitsvalgte og med arbeidsgiver men også med enkeltmedlemmer. De vil bistå både medlemmer og tillitsvalgte i saker som angår både lønns-, og arbeidsvilkår.

Kontaktperson for videregående opplæring er Janne Helene Håkonsen.