Barnehage

Sør-Trøndelag

Pedagoger med medlemskap i Utdanningsforbundet, som arbeider i barnehage, har tilhørighet i medlemsgruppe barnehage.

Medlemsgruppen består av styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagledere, spesialpedagoger og andre pedagoger som har sin arbeidsplass i barnehagen.

Utdanningsforbundet er sammen med Fagforbundet initiativtakere til Barnehagedagen. I 2018 arrangeres Barnehagedagen for trettende gang. For Utdanningsforbundet er det viktig sammen med Fagforbundet å bruke dagen til å synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag arbeider for en barnehage med høy kvalitet og vil ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, profesjonsfaglig og utdanningspolitiske spørsmål. Barnehageåret 2017 – 2018 vil vi jobbe spesielt for økt pedagognorm og økt bemanningsnorm.

Kristin Witry er kontaktperson for barnehage