Styre og hovedtillitsvalgte

Rennebu

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Stine Skårvold

Leder
profileicon

Stian Stuen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Karin Solum Haukli

Medlem
profileicon

Øyvind Kjeka

Medlem
profileicon

Håvard Rogogjerd

Medlem
profileicon

Idun Skårsmoen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Ellen Oddveig Gynnild

1. Varamedlem
profileicon

Ragni Gaupset Rogogjerd

2. Varamedlem
profileicon

Siri Mette Haugset

3. Varamedlem