Referat styremøter

Indre Fosen

Publisert: 06.11.2018

Referat fra styremøter i Utdanningsforbundet Indre Fosen vil bli lagt ut her etter hvert som de er klare. 

 

Beathe Hovstein  

Leder Utdanningsforbundet Indre Fosen 

tlf 99 42 50 11

beathe.hovstein@fosenskole.no