Yrkesfagenes år 2018

Bjugn
2018 er erklært som yrkesfagenes år.

Yrkesfagenes år 2018 er i gang og det er stor oppslutning omkring dette. Det blir en offisiell kick-off i Trondheim 1. februar. Hit kommer både kunnskapsministeren og relasjonshøvding Marco Elsafadi, som er hovedambassadør for kampanjeåret.

Publisert: 01.02.2018

Kick-off for Yrkesfagenes år 2018 arrangeres i samarbeid med Elevorganisasjonen (EO), som samtidig arrangerer sin årlige yrkesfagkonferanse. Det er stor interesse for arrangementet og både organisasjonene i arbeidslivet, fylkeskommuner, opplæringskontor, skoler m.fl. er velkomne til å delta på kick-offen.

NHO og LO vil være tilstede, det samme vil representanter for flere av hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Likeledes ledelsen i EO og ca. 170 representanter fra EO (elever og lærlinger) fra hele landet. Kunnskapsministeren vil formelt lansere kampanjeåret, og hovedambassadør Marco Elsafadi vil inspirere oss til å gi fullt trøkk for yrkesfagene.