Skrivekurs for medlemmer i barnehagen

Bjugn
Engasjerte medlemmer på skrivekurs

Den 14. mai holdt forfatter, samfunnsdebattant og politiker Ronny Kjelsberg skrivekurs for våre medlemmer i barnehage. Engasjerende og erfaringsbasert opplæring som medførte sterk skrivekløe blant deltakerne.

Publisert: 15.05.2018

Som et ledd i lokallagets strategi for å øke profesjonsbevisstheten blant våre barnehageansatte arrangerte vi skrivekurs. Målet er at barnehagelærere og pedagogiske ledere skal få inspirasjon og selvtillit til å skrive leserinnlegg og kronikker. Våre medlemmer i barnehagen har alt for lenge vært en taus profesjon med ufortjent lav status og alt for lite verdsetting i samfunnet. Det ønsker Utdanningsforbundet Bjugn å få en endring på. De barnehageansattes stemme må i langt større grad bli hørt i den offentlige debatten.

Tusen takk til Ronny Kjelsberg for en meget inspirerende opplæring og mange nyttige tips. Tusen takk også til Siri By Rise som arrangerte kurset på en utmerket måte