Kurs- og møteplan hausten 2019

Sogn og Fjordane

Kurs- og møteplanen til fylkeslaget må samordnast med sentralleddet sin kurs- og møteplan. Av den grunn kan tidspunkta verte endra. Det kan òg verte kalla inn til ekstra samlingar for HTV/LL. Velkommen til kurs!

Dato Stad Kurs/møte, målgruppe
30.08.

Nordfjord hotell, Nordfjordeid

Scandic Sunnfjord hotell, Førde

Quality hotel Sogndal, Sogndal

TV1 - nye tillitsvalde
04.09. Fylkeskontoret, Førde rådhus Nye lokallagsleiarar og hovudtillitsvalde
05.-06.09. Scandic Sunnfjord hotell, Førde Lokallagsleiarar og hovudtillitsvalde
11.-13.09. Hotell Alexandra, Loen TV2 - nye tillitsvalde
03.-.04.10. Thon hotel Jølster, Skei Fylkesråd
24.-25.10. Hotell Alexandra, Loen Lokallagsleiarar, hovudtillitsvalde og tillitsvalde på arbeidsplassane
28.-29.11. Hotell Alexandra, Loen Lokallagsleiarar og hovudtillitsvalde