Kurs- og møteplan 2019

Sogn og Fjordane

Kurs- og møteplanen til fylkeslaget må samordnast med sentralleddet sin kurs- og møteplan. Av den grunn kan tidspunkta verte endra. Det kan òg verte kalla inn til ekstra samlingar for HTV/LL. Velkommen til kurs!

Dato Stad Kurs/møte, målgruppe
09.01. Førde rådhus, Førde Valnemndleiarar i lokallaga
23.-25.01. Hotell Alexandra, Loen TV3 - nye tillitsvalde
28.02.-01.03. Hotell Alexandra, Loen Lokallagsleiarar, hovudtillitsvalde og tillitsvalde på arbeidsplassane
11.04. Førde TV4 - nye tillitsvalde
11.04. Nordfjordeid TV1 - nye tillitsvalde
11.04. Sogndal TV1 - nye tillitsvalde
24.04. Thon hotell Jølster, Skei Delegatar til fylkesårsmøtet
13.-15.05. Hotell Alexandra, Loen Fylkesårsmøte
06.-07.06. Thon hotell Rosenkrantz, Bergen Noverande og påtroppande lokallagsleiarar og hovudtillitsvalde