Styret/styrearbeid

Sogn og Fjordane
Frå venstre: Liv N. Nordeide, Tor W. Eikemo, Jarle Hessevik, Aud Karin Netland, Ivar Svensøy

Fylkesstyret oppnemner pensjonistrådet i samband med konstitueringa av nytt fylkesstyre i byrjinga av kvar fylkesstyreperiode.

Styremedlemmer  
Leiar Tor W. Eikemo, Sogndal
Medlem Liv N. Folkestad, Førde
Medlem Aud Karin Netland, Gloppen
Medlem Jarle Hessevik, Stryn
Medlem Ivar Svensøy, Førde
Varamedlem Atle Lerpold, Hyllestad
Varamedlem Marit Haugland, Flora
Varamedlem Marie Åsnes, Fjaler
Varamedlem Per Nistad, Fjaler
Varamedlem Gunnar Sortland, Flora
   
Kontaktperson frå fylkesstyret  
Fylkesstyremedlem Vivian Frøynes Melheim, Eid