Styret/styrearbeid

Sogn og Fjordane
Frå venstre: Connie Hamre, Marta Sofie Vange, Jarle Hessevik, Aud Karin Netland, Ingebjørg Skjerven. Arnstein Sandbakk var ikkje til stades då biletet vart teke. Foto: Sindre Roska

Pensjonistrådet vert oppnemnt i samband med konstitueringa av nytt fylkesstyre. Styret 2019/20 er samansett slik:

Styremedlemmer  
Leiar Marta Sofie Vange, Sogndal
Nestleiar Connie Hamre, Jølster
Medlem Aud Karin Netland, Gloppen
Medlem Jarle Hessevik, Stryn
Medlem Arnstein Sandbakk, Førde
Medlem Ingebjørg Skjerven, Vik
Varamedlem Kari Heier Nistad, Fjaler
Varamedlem Roald Hanssen, Eid
Varamedlem Anita Bentsen, Selje
   
   
Kontaktperson frå fylkesstyret  
Fylkesstyremedlem Heidi Rennestraum