Styre og hovedtillitsvalgte

Leikanger

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Johannes Grundt Jondahl

Leder
profileicon

Tove Stensås

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Eva Norstein-Prince

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Ingebjørg Breisnes

Medlem
profileicon

Anne Line Seime

Medlem
profileicon

Anne Line Seime

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Sigrunn Kvåle

1. Varamedlem
profileicon

Njøs Anne-Mette Storvik

2. Varamedlem
profileicon

Ingunn Marie Myren

3. Varamedlem