Styre og hovedtillitsvalgte

Lærdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingrid Kristina Rio

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Torfinn Grøttebø

Kontaktperson GSK