Styre og hovedtillitsvalgte

Lærdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingrid Kristina Rio

Leder
profileicon

Torfinn Grøttebø

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Heidi Kvamme Lysne

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ingrid Kristina Rio

HTV-KS-K