Styre og hovedtillitsvalgte

Hyllestad

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Bjørnar Kristiansen

Leder

Medlemmer

profileicon

Anne-Jorun Dale

Medlem
Tlf: 97727746
profileicon

Anders Lorentzen

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bjørnar Kristiansen

HTV-KS-K