Styre og hovedtillitsvalgte

Gloppen

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anne Lise Gjengedal Lotsberg

Leder
profileicon

Inger Lise Fløtre Engelstad

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Jorunn Kvernevik

Medlem
profileicon

Marit Lysholm

Medlem
profileicon

Jorun Tennebø

Medlem
profileicon

Kirsten Sola Strand

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Anders A Fitje

1. Varamedlem
profileicon

Knut Åge Hauge

2. Varamedlem
profileicon

Eli-Anne Birkelund

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kristin Sælen

HTV-KS-K