Styre og hovedtillitsvalgte

Gloppen

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anne Lise Gjengedal Lotsberg

Leder
profileicon

Inger Lise Fløtre Engelstad

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Inge Austrheim

Medlem
profileicon

Jorunn Kvernevik

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Kristin Sælen

1. Varamedlem
profileicon

Eli-Anne Birkelund

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kirsten Sola Strand

HTV-KS-K