Styre og hovedtillitsvalgte

Fjaler

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Eifrid Renate Lillefosse Nitter

Leder
profileicon

Kåre Dale

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Turid Straume Rørgård

Kontaktperson BHG
profileicon

Mette Kvamme

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Bente Monica Haugen

Medlem
profileicon

Geir Loneland

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Mette Kvamme

1. Varamedlem
profileicon

Elfrid Helen Solheim

2. Varamedlem
profileicon

Kari-Anne Skår

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Anne-Grethe Dale

HTV-KS-K