Stopp avskiltinga av lærarane

Bremanger

Til deg som enno ikkje har signert oppropet mot avskilting av lærarar.

Vi oppfordrar deg til å støtte kampanjen, også om du ikkje sjølv er ramma av vedtaket. Det er viktig at vi i saker som denne står samla som organisasjon.
Skriv under på oppropet her :
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2018/sammen-mot-tilbakevirkende-kraft/

Hugs å bekrefte signaturen din ved å klikke på lenka du får tilsendt på e-post i etterkant av signeringa.

Utdanningsforbundet Bremanger