Vold og trusler på dagsorden

I dagens nyheter på NRK har temaet vold i skolen vært tema. Dette har sin bakgrunn i at STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt har kartlagt at 25% av lærerne i grunnskolen har opplevd vold og/eller trusler i arbeidshverdagen sin.

I denne forbindelse har også fylkesleder Gunn Reidun Tednes-Aaserød blitt intervjuet i NRK Lokalen på morgenkvisten i dag, den 9.februar.  
Hun var ikke overrasket over de nasjonale tallene. Dette samstemte godt med undersøkelsen Utdanningsforbundet Rogaland gjorde lokalt i 2019. Den undersøkelsen kom i stand etter at medlemmer i Rogaland stadig kom med tilbakemeldinger om at vold og trusler mot lærere var sterkt økende, spesielt i de yngste klassene.  
Eksempler på hendelser er mange og forskjellige, vi fant alt fra trusler til fysiske angrep. Læreren gikk gjerne imellom elever i slåsskamp, da med fare for å bli utsatt for vold selv. 
Vår undersøkelse den gang fikk stor oppmerksomhet, både i media og hos enkelte politikere. 
 
Vår fylkesleder ble utfordret hva som kan gjøres! Nå som den gang var det viktig for henne å presisere at dette ikke er en utfordring for skolen alene, det er et samfunnsproblem som vi må løse sammen. Dette inkluderer skolen, skoleeierne, foreldre og politikerne.  
Vi må våge å snakke om dette og sette det på dagsorden!  
Det er sårt for en lærer å melde fra om at man er blitt slått av en elev. Risiko- og sårbarhetsanalyser må gjennomføres, systematisk opplæring må gis både under utdanning og når man er kommet i arbeid.  

Ekko hadde temaet opp til debatt(9/2-23, fra kl. 10), der var blant annet Børge Skåland en av de som uttalte seg. Skåland er en av de som forsket på dette temaet. Han har skrevet en artikkel som man kan lese i utdannningsforskning.