Vervekampanje Utdanningsforbundet Rogaland

Meld deg inn og du er med i trekning av overnatting på Sola Strand Hotel med middag for to personer

Jo flere medlemmer vi har, jo større gjennomslagskraft har vi og jo mer effektivt kan vi drive Utdanningsforbundet Rogaland og ditt lokallag.

Vi er per  1.januar 2022 ca 14600 medlemmer i Rogaland og på landsbasis ca 188000 medlemmer

Link til å melde deg inn som medlem

Medlemmer i Utdanningsforbundet:

•blir en del av klubbfellesskapet på arbeidsplassen der den tillitsvalgte er klubben sin stemme i møte med ledelsen 

•får mulighet til å påvirke i egen arbeidshverdag 

•har mulighet til å uttale seg om egen arbeidstid og lønn ved tariffoppgjør 

•får bistand i møter med arbeidsgiver hvis de blir sykemeldt eller havner i en konflikt på arbeidsplassen 

•er med og velger sin tillitsvalgt, får delta på årsmøter, medlemsmøter og andre arrangementer i regi av tillitsvalgt, lokallag eller fylkeslag

•får mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger, kurs og konferanser 

•har gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler 

 

plakat verving 5.pdf