Takk til alle medlemmer i PBL barnehagene

Utdanningsforbundet Rogaland ønsker å overrekke en stor takk til alle våre medlemmer innenfor PBL, spesielt i lokallagene Stavanger, Sandnes og Karmøy. Takken går til alle dere streikende som har stått støtt gjennom streiken og gjennomført denne på en profesjonell måte, og til våre medlemmer som ikke har vært ute i streik men har støttet saken og de streikende på en god måte. At foreldrestemmen var på vår side gjennom 4.5 uker sier alt.

Utdanningsforbundet har lykkest med å nå målet vi hadde i kravene våre. Vi har fått på plass en sikring at AFP skal på plass innen senest 1/1-25. Vi har og sikra en sparing på 7% i tjenestepensjon, der fordelingen gradvis vil bli 2% for arbeidstaker og 5% for arbeidsgiver. Vi er letta over at vi kan stoppe en streik, det har vært en streik der vi går ut med en løsning og et resultat – det gir en god følelse. Nå kan alle våre medlemmer kan gå tilbake til den viktige jobben i barnehagen, og vite at vi sammen har kjempa frem en anstendig pensjon.

I kveld klokka 18.00 vil det bli et medlemsmøte med informasjon og gjennomgang av forhandlingene og resultat. Medlemmene vil bli orientert direkte om lenke for møtet.