Sommerberedskap 2022

Kontoret vårt i Løkkeveien 10, Stavanger er sommerstengt og vi har egen sommerberedskap ved akutte behov/saker som ikke kan vente følgende uker.

Uke 26 Hogne Helgsen 95749390
Uke 27 Kari Holmøy 95939482
Uke 28 Solfrid Mydland 46967429
Uke 29 Espen Van der Hoeven 95912746
Uke 30 Elisabeth Eikeland 94202931
Uke 31 Karin Elisabeth Kaald Wathne 98117566

 

 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Hovedtillitsvalgte i Rogaland fylkeskommune og vgo-tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Rogaland kan nås for øyeblikkelig hjelp i saker som gjelder fylkeskommunen og videregående skoler:

 

23.06 - 06.07 Åshild Knutzen 90086651
06.07 - 15.07 Margareth Vatne Rønningsen 99296476
18.07 - 27.07 Ingeborg Tyse 95213712
27.07 - 05.08 Bjørn Brown 93068806

 

Det vil være folk på kontoret frem til fredag 15 juli og fra mandag 01.august.

 

Med vennlig hilsen

for Utdanningsforbundet Rogaland