Sommerberedskap 2021

I løpet av sommeren vil det være mulig å nå Utdanningsforbundet Rogaland. Det satt opp en vaktliste for ukene 26-31. Finn rett uke og ta kontakt med våre tillitsvalgte.

Sommerberedskap:

Du kan også nå oss ved og sende e-post til Rogaland@utdanningsforbundet.no

Utdanningsforbundet Rogaland

Uke 26 Espen Van der Hoeven 95912746
Uke 27

Karin Elisabeth Kaald Wathne/

Rita Ødegård

98117566

48297232

Uke 28 Hogne Helgesen 95749390
Uke 29 Elisabeth Eikeland 94202931
Uke 30 Kari Holmøy 95930482
Uke 31 Solfrid Mydland 46967429

 

Rogaland fylkeskommune

23.06-02.07 Ingeborg Lovise Tyse 95213712
05.07-16.07 Margareth Vatne Rønningsen 99296476
19.07-30.07 Bjørn Brown 93068806
02.08-11.08 Åshild Knutzen 90086651