Se seminaret om fagfornyelsen – bærekraftig utvikling

Rogaland

Som en del av fagfornyelsen arrangerte Utdanningsforbundet tirsdag kveld seminaret «Fagfornyelsen – bærekraftig utvikling».

Utdanningsforbundet arrangerte våren 2018 en rekke seminarer i forbindelse med fagfornyelsen. Læreplangrupper i ulike fag jobber for tiden med å utvikle læreplanene, og skal snart legge frem skisser til læreplaner. Læreplangruppene skal også ta stilling til hvordan de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal integreres i fagene.  

Seminaret ser du her:

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2018/se-seminaret-om-fagfornyelsen--barekraftig-utvikling/