Midlertidig tilsetting til glede eller besvær

Lokallag og fylkeslag får med jevne mellomrom spørsmål knyttet til midlertidige tilsettinger. For de av oss som husker litt tilbake i tid, ble det en endring i 2015 hvor det ble lov til å ansette midlertid inntil ett år, uten at det lå en årsak til dette. Dette førte til store protester fra en samlet fagbevegelse. Men endringen ble som kjent vedtatt og har stått uforandret frem til 1.juli i 2022.

Da ble denne bestemmelsen fjernet fra arbeidsmiljøloven og nå kan man kun ansette midlertid med grunnlag i følgende:  
Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås (Arbeidsmiljølovens (AML) §14-9, pkt 2.) 
a., når arbeidet er av midlertidig karakter 
b., for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) 
c., for praksisarbeid 
d., med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten 
e., med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

En av medlemsgruppen som bekymrer oss i forhold til dette er tilsatte i universitet og høyskoler (UH sektoren). Vi har fått og får fortsatt mange tilbakemeldinger om høy forekomst av midlertidig tilsetting i denne medlemsgruppen.  

Medlemmene i UH-sektoren har imidlertid unntak fra arbeidsmiljøloven i reglene som gjelder midlertidig ansettelse, fortrinnsrett, oppsigelse og avskjed. Men betyr dette at våre medlemmer i UH – sektoren kan gå i år på år med midlertidig tilsetting?  
Nei, det kan de ikke. Dette er nedfelt i lov om statsansatte statsansatt loven og den loven har like punkter som 14-9 i AML, med unntak av pkt d) og e) - den er som følger: 
Statsansatte skal ansettes fast (vår utheving). Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås (Lov om statens ansatte §9, pkt 2): 
d., for utdanningsstillinger, eller 
e., for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov. 

Når vi hører at omfanget av midlertidige tilsetting øker i deler UH sektoren, så er det grunn til å stille spørsmål om alle disse tilsettingene er lovlig begrunnet.  
Vi vil derfor oppfordret våre medlemmer i denne sektoren om å lese grundig sin arbeidskontrakt og se hvilken lovbestemmelse man har tilsetting basert på, om din tilsetting er midlertidig. Ta gjerne kontakt med din hovedtillitsvalgt om du lurer på noe!