Medlemsvekstkampanje

Meld deg inn og du er med i trekning av blant annet overnatting på Hotel Victoria for to personer.

Jo flere medlemmer vi har, jo større gjennomslagskraft har vi og jo mer effektivt kan vi drive Utdanningsforbundet Rogaland og ditt lokallag.

Vi er per i dag 14463 medlemmer i Rogaland og på landsbasis 185260 medlemmer

 

Medlemmer i Utdanningsforbundet

  • blir en del av klubbfellesskapet på arbeidsplassen der den tillitsvalgte er klubben sin stemme i møte med ledelsen
  • får mulighet til å påvirke i egen arbeidshverdag
  • har mulighet til å uttale seg om egen arbeidstid og lønn ved tariffoppgjør
  • får bistand i møter med arbeidsgiver hvis de blir sykemeldt eller havner i en konflikt på arbeidsplassen
  • er med og velger sin tillitsvalgt
  • får delta på årsmøter, medlemsmøter og andre arrangementer i regi av tillitsvalgt, lokallag eller fylkeslag
  • får mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger, kurs og konferanser
  • har gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

Link til innmeldingsskjema finner du her:

Kampanjen er gjeldende for alle som melder seg inn fra 1. august til 1. desember.