Med hjerte for stipendiaten

For å sikre en gode pedagogutdanninger er vi avhengig av nok tilgang på lærerkrefter. Det betyr at noen av våre medlemmer går den akademiske veien og starter på utdanning for å bli lærereutdannere. Kontaktpersonen for UH sektor og medlem av fylkesstyret, Kitty Garborg, har et spesielt hjerte for denne karriereveien, nemlig stipendiatstillinger.

I «Vi utdanner Norge» (strategidokumentet til Utdanningsforbundet) leser vi følgende: «Forsknings- og utviklingsarbeidet som utføres i lærerutdanningene må ha relevans for lærerutdanningene og for praksisfeltet». 
Utdanningsforbundet, både sentralt og lokalt har vært opptatt av å sikre god rekruttering til pedagogoppgaver i universitet og høyskole. Vi har også være tydelig på at det er viktig å ha ansatte med erfaring fra profesjonen inn i slike stillingene. Vi er avhengig av en plan for å drive profesjonsforskning, der rekrutteringen av stipendiater med praksiserfaring er nøkkelen. Læreryrket er en profesjonsutdanning, det er derfor avgjørende at vår utdanning har ansatte med erfaring fra profesjonen, enten det er fra barnehage eller skole.  
Høres dette interessant ut, men du lurer på om du kan nok om temaet i en utlyst stipendiatstilling. Det er ikke slik at man søker etter noen som allerede er eksperter. Utdanningsstillingen skal gi kommende lærerutdannere anledning til faglig utvikling gjennom denne stillingen/utdanningen. Det aller viktigste er jo at du er over gjennomsnittet interessert i faget ditt, og virkelig har lyst til å vurdere og gå dypere inn på temaene innenfor profesjonen vår.  
Noen tips til slutt: 
Du må ha en god porsjon stamina og være villig til å stå i krevende prosesser dersom du skal greie å gjennomføre. Dessuten er det viktig at du er i stand til å trø ut av komfortsonen og at du kjenner på en iver etter å lære nye ting. 
Normalt sett ansettes stipendiaten for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Det siste er vanligst i lærerutdanningene.