Klar for å skrive årsmøtesaker

Årsmøtene i lokallagene nærmer seg med stormskritt, det betyr også at lokallagene setter seg på skolebenken.

Selv om vi "bare" skriver november, så nærmer årsmøtene i lokallagene seg med stormskritt. I løpet av mars 2023 skal alle lokallagene ha sine årsmøter, og det er tidligere enn normal grunnet fylkesårsmøte som skal avholdes neste år. 

Det betyr at planleggingen av årsmøte må starte tidligere enn man normalt ville gjort. Forberedelser og skriving av årsmøte saker må snarlig komme i gang. 

Kursutvalget i fylket har lagt til rette for at lokallagene som har behov kan få opplæring i dette arbeidet. Vi gjennomfører ett kurs i sør og ett i nord. Torsdag 27.oktober var derfor satt av til dette temaet. I sør var kurset i Egersund, men Haugesund var vertsby i nord. Det var kontaktpersonen på fylket, fra de ulike medlemsgruppene som bidro med opplæring på dette temaet. 

Lykke til med forberedelsene og årmøtene i mars 2023.