Jeg lærer noe nytt hver gang

Å ha tillitsvalgte på opplæring er særdeles verdifullt for oss i Utdanningsforbundet, denne uken hadde vi over 70 på kurs.

Tema for dette kurset var blant annet: 

Hovedavtalen og medbestemmelse
Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet
Personalsaksarbeid og konflikthåndtering
Lønns- og arbeidsvilkår
Tilsettinger og kommunikasjonsferdigheter. 

Hva tenker deltakerne om kurset og hvilke tema er det som sitter best igjen etter to innholdsrike dager. Vi har spurt seks deltakere på kurset hvilke tanker de sitter igjen med. De som ble spurt var ansatt i  barne- og ungdomsskoler, barnehage og PPT. 

Tre tema skilte seg ut: Arbeidstid, tilsettinger og personalsaksarbeid. De tillitsvalgte var tydelig på at prosessarbeid, både tilknyttet tilsettinger og personalsaksarbeid er utfordrende, men viktig. De viser gjennom sine svar at de er opptatt av medlemmenes ved og vel. I tillegg er det verdifullt å kunne drøfte med andre tillitsvalgte på kurs. Case arbeid blir trukket frem av flere. 

Bli kjent med de tillitsvalgte:

Sofie, tillitsvalgt på Madlavoll skole for 59 medlemmer. Hun trekker frem tema arbeidstid. Grunnlaget for at det ble hennes valg var her var det god erfaringsdeling, et temaet medlemmene spør henne mest om og det er utfordrende å tyde regleverket. Når man opplevde at gjøres veldig ulikt fra skole til skole, blir det enda vanskeligere. 

Jan Erik, tillitsvalgt i Sandnes PPT for 9 medlemmer. Valget falt både på personalsaker og tilsettingsprosessen. For han var det viktig å bli god på løsningene, til det beste for medlemmene i de ulike situasjonene man kan komme opp i. Å få gode tips på å finne den best kvalifiserte søkeren var også ett område han hadde stor glede av. 

Ingrid, tillitsvalgt ved Hana skole for 31 medlemmer. Hennes favorittema var tilsettinger. Spesielt viktig for henne ble delen som omhandler hva som er tillitsvalgtes rolle i forbindelse med tilsettinger. Når en i tillegg kombinerer forelesinger med case arbeid blir læringsutbytte det beste. En viktig rolle for tillitsvalgte i dette arbeidet er å sikre en ryddig og god prosess.

Marianne, tillitsvalgt ved Tananger Ungdomsskole for 36 medlemmer. Som Ingrid var det også tilsettingsprosessen som fikk størst plass. Men arbeidstid var også ett tema hun satte pris på å bli bedre orientert om. Hun opplevde det nyttig at man tok tillitsvalgte med gjennom hele tilsettingsprosessen på kurset. Det gav henne trygghet til å bidra med i slike prosesser. Ellers var det å regne ut og sette opp individuelle arbeidstidsavtalen ett annet punkt hun tar med seg i tillitsvalgtarbeidet. 

Vigarshan, tillitsvalgt ved Auglend barnehage for ca 20 medlemmer. Han ble veldig glad for å få mer kunnskap rundt dette med personalsak og konfliktarbeid. Momenter han trakk frem var det å lære av andre som hadde vært i slike prosesser, bruke lov og avtaleverk til det beste for medlemmene og ikke minst være løsningsorientert. 

Arnt Håvard, tillitsvalgt ved Motlandsmarka barnehage for 9 medlemmer. Arbeidstid ble temaet for han. I den situasjonen pedagogene stadig vekk står i, er det viktig at tillitsvalgte er kjent med lov og avtaleverk knyttet til dette området. Dette engasjerer han og han ser at tillitsvalgte kan bidra til et godt ryddearbeid både knyttet til oppgaver og arbeidstid. 

Vi takker for at dere delte erfaringer med oss og ønsker lykke til videre i vervet!