Pedagogens viktige arbeid med barn og unge i helsetjenesten

Jeg heter Hanne Svendsen, og jeg er foretakstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Stavanger universitetssykehus. Jeg jobber som spesialpedagog ved BUP Madla.

Min jobb består av utredning og behandling av barn og unge med psykiske helsevansker, samarbeid og hjelp til foresatte og pårørende og tverrfaglig samarbeid med skole, barnehage, PPT m.m.

Jeg er veldig opptatt av pedagogens viktige rolle i barne- og ungdomspsykiatrien, og å synliggjøre oss som gruppe både i FAS og på sykehuset. Dette er en viktig del av rollen min som foretakstillitsvalgt.

Klubben vår er litt over 30 medlemmer, og i rollen som foretakstillitsvalgt er jeg med i jevnlige møter med sykehusledelsen, jeg er i dialog med medlemmene og jeg bidrar til å vise hvor viktige pedagogene er i arbeid med barn og unge også i helsetjenesten.

For meg er Utdanningsforbundet en god organisasjon å være medlem i, nettopp fordi også vi er en del av barn- og unges oppvekst. Pedagogene på sykehuset ivaretar læringsperspektivet i et miljø der medisin og psykologi er en stor del av hverdagen. Vi bidrar til at alle barn og unge som kommer til oss blir sett på med et helhetlig blikk. Vi er litt på siden av den ordinære medlemsmassen i UDF, men vi er en viktig brikke i den store helheten i opplæring, danning og utdanning, og derfor er UDF et naturlig valg for meg.