Hva mener stortingskandidater fra Rogaland om barnehage- og skolesaker?

Utdanningsforbundet Rogaland har intervjuet de politiske partiene om viktige saker i forbindelse med årets stortingsvalg. Vi har satt søkelys på områder som er sentrale for oss, både som fagforening og profesjonsorganisasjon.

Vi kommer til å legge ut filmer med stortingskandidater fra de 9 partiene som er representert på Stortinget fra Rogaland i inneværende periode. 

 
Alle partiene får spørsmål om 50 % pedagogdekning i barnehage, om lærere uten godkjent utdanning, om at søkertallene til lærerutdanning går ned, om lønn som rekrutteringsvirkemiddel og bruken av tvungen lønnsnemd ved årets streik. 
Det kommer til å bli lagt ut filmer fortløpende fram mot valget.  


Vi anbefaler dere også om å se denne intro filmen