Høringssvar fra Utdanningsforbundet Rogaland om Storberget rapporten «Du er henta»

Denne rapporten er viktig da den setter søkelys på hvordan vi bør fordele ressurser og ansvar i sektoren. Rapporten har skapt både engasjement og frustrasjon blant våre medlemmer.

Vårt høringssvar er basert på innspill fra medlemmer og lokallag i Rogaland. Mandag 6/9 arrangerte vi et webinar for å gi informasjon om vår politikk på privat område, fakta fra rapporten og for å få innspill fra våre medlemmer. 

Mer samhandling og likeverdighet mellom private og kommunale barnehager er viktig å få på plass. Vi støtter å ha en finansieringsordning som ivaretar hele sektoren, og som gir likeverd og forutsigbarhet for både kommunale og private barnehager. Utdanningsforbundet Rogaland ser at det i flertallsforslaget ligger endringer som er til det bedre for hele barnehagesektoren. Vi mener modellen og tiltakene som er foreslått må utredes nærmere, og vurderes om de er riktige for å nå målet om en mer helhetlig barnehagesektor, og et likeverdig barnehagetilbud til alle barn.

 

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Rogaland.pdf