Hils på lokallaget Lund

Utdanningsforbundet Lund er opptatt av gode arbeidsforhold for våre medlemmer. Vi har arbeidsplasstillitsvalgte på alle arbeidsplasser og skolering av tillitsvalgte er viktig, slik at medlemmene får god hjelp ute på arbeidsplassene. Ellers er veien til lokallagskontoret kort.

Utdanningsforbundet Lund har 118 medlemmer fordelt på barnehage, grunnskole, kommuneadministrasjonen og pensjonister. 9 av medlemmene er ledere. 

Stian Stenberg er hovedtillitsvalgt i 20% stilling og Berit Eike er lokallagsleder med 24% frikjøp. Begge har skolefaglig bakgrunn. Med oss i styret har vi Mirjam Tesaker, Oddny Frisk, Tina Skilbrei, Torhild Sand, Anne Sofie Hansen, Ingvild Stock og Preben Kristiansen. 

Lund kommune har ca. 3200 innbyggere, fordelt på tre bygder. Kommunen ligger helt sør i Rogaland og er kjent som en industrikommune. Andelen av industrisysselsatte er blant de høyeste i landet. I kommunen finner en to kommunale barnehager og en privat. Vi har også tre barneskoler og en ungdomsskole. 

Utdanningsforbundet Lund jobber tett sammen med OK-etaten/administrasjonen i kommunen og har en viktig rolle i forhold til å være involvert og til å bidra inn i de aktuelle prosessene som berører våre medlemmer. 
Utdanningsforbundet Lund jobber for at det i størst mulig grad er kvalifisert personale i barnehage og skole. Vi har fokus på at det er viktig å rekruttere, men også på å beholde kvalifisert personale i sektoren vår.