Gratulerer med mannsdagen

19.november er Den internasjonale mannsdagen. Den markeres på ulike måter ulike steder i verden.

Hvert år handler dagen imidlertid om «å gjøre en forskjell for gutter og menn», noe som innebærer å både verdsette gutter og menn, og i tillegg gjøre tiltak for å bedre deres liv og helse.

Det har vært lite tradisjon på å markere dagen i Norge, men Mannsforum har ett årlig arrangement for å for å sette gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer på dagsorden. Det gjør de også i år, temaet er: "Hva kan vi forvente av Mannsutvalget?
Blir gutter, menn og fedres likestillingsutfordringer endelig tatt på alvor?"

Dette har sin bakgrunn i at Regjeringen, ved likestillingsminister Anette Trettebergstuen, i august i år satt ned Mannsutvalget som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget har 17 medlemmer og skal jobbe til våren 2024 med spørsmålene. Utvalget har lokal representasjon, gjennom Brede Hangeland sin deltakelse. 

Vi håper på gode vurderinger og tiltak fra Mannsuvalget når de kommer med sin innstilling og vil med dette gratulere alle menn med dagen i dag!

Mannsutvalget: Mannsutvalget - regjeringen.no