Enighet i lønnsoppgjøret i FUS

Rogaland

Torsdag 1. juni ble det enighet i årets mellomoppgjør. Resultatet er innenfor samme ramme som kommunalsektor. Utdanningsforbundets forhandlingsleder i FUS, Gun Hafsaas, er fornøyd med resultatet.

For utdanningsforbundets sine medlemmer vil lønnsøkningen ligge fra 7000 kroner til 16300 kroner og vil gjelder fra 1.5.2017.

Lønnstige stillinger med krav om høyskoleutdanning uten lederansvar med et tillegg på:

Ansiennitet: 0 år - 8500 4 år - 8500 8 år - 10600, 10 år -7000, 16 år - 16300

Lønnstige stillinger med krav om høyskoleutdanning med lederansvar med et tillegg på:

Ansiennitet:  0 år - 7400, 4 år - 7400, 8 år- 7400, 10 år - 8000, 16 år - 16300

Lønnstige stillinger med krav om høyskoleutdanning  og krav om ytterligere spesialutdanning får et tillegg fra 7500 kroner til 15000 kroner.

Styrere med godkjent utdanning får et tillegg fra 10200 kroner til 13200 kroner.