Dette mener stortingskandidat Mìmir Kristjànsson fra Rødt om barnehage.- og skolesaker.

Irene Salthe, Utdanningsforbundet intervjuer Mìmir Kristjànsson stortingskandidat fra Rødt