Dette mener 1. kandidat Roy Steffensen fra FrP om barnehage- og skolesaker.

Irene Salte, Utdanningsforbundet Stavanger intervjuer Roy Steffensen fra FrP.