UTSATT! Dagskonferanse for elever, foresatte og ansatte. Blir læringsmiljøet automatisk trygt og godt når mobbingen er stoppet?

Vi trenger mer kompetanse og kunnskap om hva som bør skje etter at mobbing og krenkelser har opphørt. Med denne konferansen ønsker vi å sette fokus på rehabilitering av læringsmiljøet etter at selve mobbeatferden er opphørt.

Etter at mobbingen er stoppet gjenstår mye arbeid før læringsmiljøet vil oppleves som trygt og godt for alle. Mobbing er et sosialt fenomen, og dermed påvirkes læringsmiljøet for alle, selv dem som ikke er direkte involvert. Innsatsen etter mobbesaker må derfor rettes mot hele det sosiale miljøet der mobbingen oppstod.
Det er behov for mer kunnskap om hvordan brudd på retten til et trygt og godt læringsmiljø påvirker læringsmiljøet generelt. Det er også behov for mer kunnskap om hvordan alle parter kan bidra til å gjenopprette et godt læringsmiljø for alle.
Vi har fått tak i ulike stemmer som fra hvert sitt ståsted belyser temaet for oss, se oversikt til høyre.


Det blir to økter i løpet av dagen:
1. 10:00: mest for ansatte i barnehage og skole (men foresatte og elever er selvfølgelig velkomne)
2. 18:00: mest for elever og foresatte (ansatte i skole og barnehage er selvfølgelig velkomne)


For å kunne tilby denne konferansen gratis har vi en begrensning på ca. 200 deltakere.
Påmelding gjøres ved å fylle ut dette skjemaet.

 

Når?     27. januar 2021


Hvor?    Quality Airport Hotel, Sola


Pris?     Gratis!


Du kan få høre:
Edvard Botterli Undnæs Leder, Elevorganisasjonen


Linn Guldvik, foresatt


Espen Svendsen, FAU/KFU og Fridstein Bjerga, rektor


Camilla Gramstad Hagevold Rektor og skoleblogger


Erlend Moen Rektor og samfunnsdebattant


Cecilie Evertsen-Langhelle Stipendiat, Læringsmiljøsenteret UiS


Kjersti Balle Tharaldsen Førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret UiS


Statsforvalteren i Rogaland

 

På Tvers - invitasjon.pdf