Behandling av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Det er nå snart fire måneder siden lærerstreiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd. Den 14.oktober ble lovproposisjonen fremmet i statsråd.

I tråd med at Stortinget nå har behandlet saken, har vi oppdatert saken. 

Etter behandlingen i Stortinget går saken videre til Rikslønnsnemnden, slik det nå ser ut kan behandlingen i nemnden blir i februar 2023. Det betyr at oppgjøret for Utdanningsforbundets medlemmer i kommunal sektor først blir bestemt omkring dette tidspunktet. Helt konkret betyr dette at vi må vente til dette tidspunktet før vi vet hvilket oppgjør våre medlemmer får og når det gjelder fra. 

Oppdatering 2/12:Stortinget har behandlet saken. Representantene fra fire partier, SV, Rødt, Venstre og MDG, stemte mot, slik de også hadde varslet på forhånd. Men stortingsflertallet sa ja. Nå overtar Rikslønnsnemnda ballen. De har møte den 13. februar neste år. Om vi får kjennelse denne dagen er lite trolig, de trenger nok noe tid for å avgjøre det endelige utfallet av lønnsoppgjøret i kroner og øre.

Oppdatering 22/11-22: link til innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen: Innstilling (stortinget.no)

Nettside til Rikslønnsnemnden finner du her: Rikslønnsnemnda (nemndene.no)