Styre og hovedtillitsvalgte

Vindafjord

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ane Eikeland

Leder
profileicon

Bergfrid Kolltveit

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Linda Frotjold

Medlem
profileicon

Astrid Synnøve Førsund

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bergfrid Kolltveit

HTV-KS-K
profileicon

Tove Ohm

HTV-KS-K