Styre og hovedtillitsvalgte

Vindafjord

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ane Eikeland

Leder

Medlemmer

profileicon

Astrid Synnøve Førsund

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Hilde Synnøve Jacobsen Harboe

HTV-KS-K
profileicon

Tove Ohm

HTV-KS-K