Referat fra digitalt årsmøte 2021

Publisert: 20.04.2021

Hei alle sammen, Årsmøtet (24 deltakere) er over og vedlagt finner du referat (protokoll) samt et lite notat fra posten "eventuelt" i møtet. Årsmøtepapirene og mye annen informasjon finner du også lenket til denne artikkelen.

Trenger du annen opplysninger ang. regnskap, budsjett, handlingsplan osv., er det bare å melde, så prøver vi å oppdatere deg så godt vi kan. 

Sakene årsmøtet besluttet at vi skal jobbe for er i kortform:
-Nytt lønnstrinn 
-Redusert undervisning barnetrinn
-Økt kontaktlærerlønn/Økt lønn mange elever
-Kompensasjon for bruk av eget utstyr
-God ytringskultur

Sånn ellers kan jeg melde at vi har passert 360 medlemmer.
Kjekt med fremgang, og vi er klare for nye lønnspolitiske mål samt mye annet profesjonsfaglig arbeid.

Sveinung Fjelde