Førjulshilsen fra Lokallagsleder/HTV

Publisert: 15.12.2020

Du har fått en førjulsmail fra leder/htv i Strand lokallag som det kan være lurt å lese gjennom. Håper den kan være til inspirasjon.

Hei alle sammen,

En travel og annerledes høst går mot slutten.

Forrige uke ble rammet inn av knuste drømmer om høyere lønn og anseelse for alt vi har gjort i barnehage og skoler (Tariff 2020).  Se gjerne lederen vår, Steffen handal sin kommentar her 

Noen blir så frustrert av sånt at de vurderer å melde seg ut av Utdanningsforbundet.

Jeg ber alle om å bli.  Vi trenger alle medlemmene våre mer enn noen gang. Vi vil fortsette å arbeide for at ansatte i barnehage og skole både skal bli sett og få sine rettmessige lønns- og arbeidsvilkår.

Vi er på ingen måte fornøyd med applaus og noen gode og velvalgte ord.  Vi vil gjøre oss klar til nye og mer effektfulle lønnsforhandlinger så snart den verste koronakrisen er over, og vi igjen kan begynne å opptre normalt. UDF sender meg på kurs i forhandlingsledelse i januar, slik at jeg skal kunne møte lønnsforhandlinger som måtte komme, på en god og effektiv måte.

Handlingsviljen, og om nødvendig viljen til å streike,, er stor.  Vi vil ikke la oss avspise med noen hundrelapper og slik bli taperne i landets lønnsutvikling.  Lærerne har kommet på etterskudd og det vil snart komme en tid der vi skal gå sammen om å ta igjen det tapte.

La oss, i stedet for å melde oss ut, satse på medlemsverving og økt aktivitet både på arbeidsplassene våre og i lokallaget.  Jeg skal, som HTV og Lokallagsleder, gjøre alt jeg kan for at ingen skal bli skuffet av å være medlem i Utdanningsforbundet. 

Vi har mange aktive ATV-er, et velfungerende styre, en handlende sentralledelse og stor grad av profesjonalitet som gjør oss rustet til å gjøre fagforeningen og klubben attraktiv for både gamle og nye medlemmer. 

I denne mailen har jeg lagt ved referatet fra styremøtet vi hadde i forrige uke. På det møtet informerte jeg om HTV/Lokallagsleder sitt arbeid denne høsten. Dette arbeidet er ikke over.

Vi skal fortsette å jobbe med større ytringsfrihet, godtgjøring for telefonbruk, bedre lønnsvilkår for flere grupper av medlemmer,, trygghet også for ansatte når § 9A blir brukt, tydelige svar når noen lurer på rettigheter og plikter.   

Mest av alt ønsker vi å være synlige. Du som er medlem skal gjennom mail, medlemsmøter, bladene våre og besøk av tillitsvalgte lokalt, på fylkesnivå og sentralt, merke at du blir tatt vare på og at du får glede og nytte av medlemskapet ditt.

Vi har planlagt årsmøte torsdag 18.mars og medlemsmøte torsdag 6.mai. Sett av disse dagene.  På medlemsmøte vil vi trå skikkelig til med et foredrag av en foredragsholder det virkelig svinger av. 

Husk å sjekke at du har de gode forsikringene og andre medlemstilbud UDF kan gi deg.

Sjekk også facebooksiden vår

Det kan også være lurt å kikke innom Utdanningsforbundet med jevne mellomrom, der du finner både din egen side og mer generelt innhold. Her bestiller du også bladene, og i disse miljøtider kan det være lurt å be om at de sendes digitalt, men det bestemmer du selvsagt selv. 

Vi er ikke helt i juleferiemodus enda, men jeg nytter likevel anledningen til å ønske dere alle en fantastisk og koronafri jule- og nyttårsferie. Den er velfortjent!

Førjulshilsen

Sveinung Fjelde
HTV/Lokallagsleder UDF Strand