Protokoll fra årsmøte

Her kan du lese den ferdige protokollen fra årsmøte.

Publisert: 21.05.2021