Seminar med styret og tillitsvalde

Publisert: 09.11.2022

02-04 november var representantar frå styret og nokre tillitsvalde på seminar på vakre Ullensvang hotell i Hardanger. Rita Ødegård, rådgjevar frå fylkeskontoret, var og med oss.

Det var kjekke, lærerike og inspirerande dagar der me endeleg fekk samla oss på tvers av medlemsgruppene for å diskuterer og utfordre kvarandre. Barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring(VGO) var representert. 

På agendaen hadde me bl.a styrets og tillitsvalde mandat/oppgåver, streik, avvik og internkontrollsystem og "kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis". 

Vår eminente kasserar Michael Willig var sjåfør og tok oss trygt over fjellet og tilbake. Tusen takk til Sauda VGS som lot oss låna både buss og sjåfør desse dagane. Det set med stor pris på.

 

Mvh Stefan