Styremøte 01. oktober

Det vert styremøte på ungdomsskulen torsdag 01.oktober.

Ynskjer styret velkomen til nytt styremøte!

 

Publisert: 30.09.2020