Oppsummering styremøte

Oppsummering frå styremøte 27.august.

Publisert: 01.09.2020