Referat fra årsmøtet 2021

Publisert: 05.05.2021

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Sandnes ble avholdt digitalt Onsdag 7. april. Vedlagt finner dere referat fra Årsmøtet.