Barnehagedagen 2021

Tirsdag 9. mars ble barnehagedagen arrangert. I Eigersund var det mange av barnehagene som brukte dagen til å fordype seg i temaet som omhandlet natur og miljø - Små steg for kloden.

 

Vi i lokallaget hadde på forhånd av dagen vært på besøk i alle barnehagene med en liten gave til hver avdeling med såkasser, jord og litt grønnsaker som de kunne bruke til å så med. I tillegg inviterte vi avdelingene til å delta i en konkurranse hvor de skulle bruke søppel og overskuddsmateriale til å lage kunst av. Vi har fått inn mange gode bidrag til konkurransen og ser at barna har brukt tid på å lage bidragene sine!

Vi vil trekke en barnehage som vinner en opplevelse. Den store premien er besøk av selveste isbilen og overrekkelse av et frukttre som kan plantes i barnehagen. En premie som gir både umiddelbar og langvarig glede. 

 

Publisert: 11.03.2021