Lærernes autonomi i Viken

Østfold

Thom Jambak innledet kurset for arbeidsplasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og lokallagsledere med fylkeskommunale arbeidsplasser i Buskerud, Akershus og Østfold. Han appellerte til de tillitsvalgte om å fremme fag og arbeidsbetingelser, og vise vilje til å styre utviklingen i skolene i Viken.

Publisert 12.10.2018

Kurset ble kalt "kick-off for tillitsvalgte i videregående opplæring i Utdanningsforbundet Viken", og Jambak sparket det hele igang ved å spørre: - Hva må til for å møte politikere som vil definere skolen i Viken? Han oppfordret til at vi raskt må gjøre oss ferdige med de gamle fylkesgrensene, og stå sammen for å være sterke i møtet med arbeidsgiver.

Han var opptatt av at pedagogikken tildels er blitt borte fra medbestemmelsesmøter, og at skoleeiere forsøker å bestemme pedagogiske rammer for lærernes arbeid. Han sa at vi må bygge et sterkt forsvarsverk mot det politikere foreslår og vil styre på. Viken blir en maktfaktor, og om vi i Viken får dette til å fungere godt, kan det bli en modell også for andre.

Jambak avsluttet med å si at de tillitsvalgte må fremme fag og arbeidsbetingelser, og vise vilje til å styre utviklingen i skolen i Viken.