Fagfornyelsen

Østfold

Velkommen til Fagsamling for ledere og tillitsvalgte med tema "Fagfornyelsen av læreplanverket". Samlingen er kommet i stand på bakgrunn av et samarbeid mellom KS Østfold og Utdanningsforbundet Østfold. Klikk for å lese videre og for å komme til program og presentasjon(er).

Vi ser den store nytten av å kunne samle tillitsvalgte og ledere til en felles samling med temaet "Fagfornyelsen av læreplanverket". Til høyre på denne siden vil dere finne program for dagen og presentasjon(er) brukt under dagen.