Årsmøte Utdanningsforbundet Østfold 9. - 10. mai

Østfold

Utdanningsforbundet Østfold avholder sitt siste årsmøte på Quality Sarpsborg 9. - 10. mai 2019. Sakene til dette årsmøtet er nå klare og du vil finne dem her. Fra 1.august er vi en del av Utdanningsforbundet Viken.

Til høyre på siden finner du sakene til det siste årsmøtet for Utdanningsforbundet Østfold. I år har det vært et meget bra engasjement i våre lokallag, og det har resultert i at det er mange og gode saker som skal debatteres grundig av i alt 113 delegater fra lokallg og fylkesstyret under de to dagene som er satt av til årsmøtet. En del av møtet vil være formaliteter, mens en stor del vil være med på å gi kurs for det store og nye Utdanningsforbundet Viken (Østfold, Akershus og Buskerud)

Hvert lokallag sender minst to deleghater til vårt årsmøte. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokallagsleder dersom du har synspunkter på noen av sakene som skal debatteres på årsmøtet.

Denne siden ble opprettet 24.april. Det oppdateres mht endringer - disse endringene er sendt  lokallagsledere samt lagt i egen blokk "Endringer" til høyre på denne siden.